A Poem For Christmas AKA Danh Sách Quà Giáng Sinh Của Anh AKA Cho Anh Môi Của Em. Mồm Của Em

A Poem For Christmas AKA Danh Sách Quà Giáng Sinh Của Anh AKA Cho Anh Môi Của Em. Mồm Của Em
Danh Sách Quà Giáng Sinh Của Anh

Anh muốn em nói “Em muốn anh”. 

Từ 5 giờ sáng đến 11 giờ tối. 

Khi thế giới ngủ em được uống anh như nước. 


Mọi tuần. 

Mọi ngày. 

Mọi giờ. 

Mọi phút. 


Cho anh môi của em. Mồm của em. Mặt của em.

Anh muốn ngọt của em và mặn của em. 


Đắng của em.


Mọi phút.

Mọi giờ.

Mọi ngày.

Mọi tuần. 


Và anh sẽ cho em thân thể của anh.

Lưỡi của anh.

Mồm của anh.


Mọi phút.

Mọi giờ.

Mọi ngày.

Mọi tuần.

Mọi năm.

89
Like
Save

Comments

Write a comment

*